038-219738/080-900-9807
ktchome.ktc@gmail.com
จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00
ปิดวันอาทิตย์

ABOUT US

ABOUT US

KTC HOME

คือผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเหล็กและเคลือบสี โดยการใช้วิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. KTC Home เราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบชั้นนำภายในประเทศ ผ่านกระบวนการผลิตผ่านเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

118total visits,7visits today